Małgorzata Szychowska

Małgorzata Szychowska

Interesujące spotkanie: Coaching zdalny – wyzwania, ograniczenia a nowe modele coachingowe możliwe dzięki użyciu nowoczesnych technologii

Uwielbiam się rozwijać i poznawać nowych ludzi. Tym razem, 10 grudnia, byłam na szkoleniu dotyczącym możliwości prowadzenia coachingu z wykorzystaniem nowych technologii. Zostało zorganizowane przez ICF o/Szczecin (płn-zach Polska), w ramach cyklicznych spotkań Coaching Caffe, było bardzo ciekawe i inspirujące. Niektóre z pomysłów już stosuję a inne z pewnością wypróbuję w najbliższym czasie. Spotkanie prowadziły przedstawicielki Coach Space. Zaprezentowały również stworzone przez siebie własne narzędzie do pracy zdalnej. Prezentacja była bardzo interesująca i zrozumiała a samo narzędzie daje sporo ciekawych możliwości bardzo przydatnych w zdalnej pracy coacha.